Delavnico bo vodila Mirjana Šafran Blažič, diplomirana pedagoginja-andragoginja in profesorica sociologije, ki v svojem delovanju raziskuje in razvija učinkovite metode za pomoč otrokom, ki le-to potrebujejo.

V 30 letih strokovnega raziskovanja in delovanja na področju psihosocialnega in pedagoškega razvoja otrok, se ji je potrjevala postavljena hipoteza: » Otrok brez kvalitetne čustvene slike, ne more uspešno razviti vseh ostalih inteligenc in talentov.«

Otroci s čustvenimi motnjami in posledično učnimi težavami razvijajo patološko podobo sebe. Živijo v pomanjkanju osnovne življenjske vrednote in ta je varnost. Šele, ko otroški svet zaznamo skozi otrokove oči, mu lahko nudimo ustrezno pomoč, ki podpira njega samega. Ustvarjena podpora za razvoj otrokove notranje čustvene in telesne moči, v otroku naravno spodbudi razvoj notranje motivacije, ki mu posledično omogoča kvaliteten razvoj ostalih inteligenc.

Tako je razvijala in ustvarila mnogo individualnih pristopov. V želji pomagati večini otrok, se je skozi njeno srce prelila metoda, ki nudi samoanalizo in učinkovito samopomoč, tako malim kot velikim otrokom, ne glede na izvor težave ali problema. Metoda je uporabna tudi za otroke z disleksijo!

Mirjana2.jpg
Blue Flower Front

Na delavnici boste spoznali praktično uporabo te metode, ki jo boste takoj tudi uporabili na konkretnem primeru. Čeprav je metoda zelo preprosta, bo na začetku obrazloženih nekaj osnovnih in nujnih dejstev o delovanju in izgradnji človeka. Na delavnici načeloma ne potrebujete ničesar, lahko prinesete manjšo beležko in pisalo, otroci manjši risalni blok in barvice. 

 

Prisrčno vabljeni k spoznanju univerzalne metode.                                                           Mirjana