Kdo je

Vesna Di Domenico ?

Rojena sem v Novem mestu, kjer sem preživela svoja mladostna leta. Diplomirala sem iz likovne pedagogike in nadaljevala magistrski študij na umetniški smeri Tekstilne fakultete v Ljubljani. Kot profesorica umetnosti sem poučevala na nekaj šolah, se preizkusila v digitalnem marketingu in podjetništvu. Sodelujem z Javnim skladom za kulturno dejavnost, kjer vodim likovne delavnice in tečaje ter sodelujem pri likovnih natečajih in realizaciji razstav. Ilustriram, slikam, veliko potujem, čeprav je Novo mesto še vedno moj bazni tabor. Nekaj let sem živela v Italiji, ustvarila umetniško družino.

Navdih in motiviko za ustvarjalno delo črpam iz narave, potovanj, spoznavanj novih svetov in kultur. Svoje doživljanje izražam predvsem z akvarelom, črnim tušem in akrilom s pomočjo barve in vode, igre svetlobe in sence, impresije, razpoloženja narave, moči sonca.

 

I come from Slovenia, small country on the north of Mediterranean where I spent my youthful years. I graduated from art pedagogy and continued my master's studies in the art direction of the Textile Faculty in Ljubljana. As a professor of art, I taught in several schools, I worked in digital marketing and entrepreneurship. I work with the Public Fund for Cultural Activities, where I run art workshops and courses, and participate in art competitions and realization of exhibitions. I illustrate, paint, travel a lot. I lived in Italy for several years, created an artistic family.

I draw inspiration and motivation for creative work from nature, travel, discovering new worlds and cultures. I express my experience mainly with watercolor, ink and acrylic through the color and water, light and shadow, impressions, the mood of the nature, the power of the sun.

© 2018 by L. U.