ZaKaj BiSleKsiJa

Bisleksija je usmerjena v ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti prepoznavanja prednostnih področji pri disleksikih in načinih spodbujanja razvoja tega področja že v času  izobraževanja. Bisleksija pristopa k ozaveščanju širše in strokovne javnost o morebitnih težavah disleksikov in jim kot tudi njihovim staršem, učiteljem, ponuditi drugačne ali nove oblike in metode premagovanja izzivov vezanih na disleksijo. Predvsem se želi med širšo javnostjo spodbuditi odkrit diskurz o disleksiji, ki ne bo imel negativnega predznaka. 

                                                                                                       

 Colorful Bird